Timebestilling - kontakt

Med refusjonsrett - Offentlig

  • Venteliste etter retningslinjer fra Bergen Kommune
  • Ventetid opp til 3 mnd (max 2 uker for nyopererte)
  • Egenandel betales opp til frikort 1
  • Kontakt institutt på telefon eller epost

Uten refusjonsrett - Privat

  • Kort ventetid
  • Kan benytte behandlingsforsikring
  • Direkte bestilling via online booking

Henvendelser
offentlig fysioterapi

Vennligst kontakt oss på telefon eller e-post

Telefon: 55 16 16 84
E-post oasenfysioterapi@gmail.com