Oasen Fysioterapi

 

Stort institutt lokalisert sentralt i Fyllingsdalen i Oasen Senter.
Bredt fysioterapi tilbud med kommunal avtale.
Vi har terapeuter med særlig kompetanse innen;

 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Manuell terapi
 • Kvinnehelse
 • Nevrologi, da også LSVT behandling for parkinson pasienter.
 • Allmenn fysioterapi
 • Aktiv A kurs for pasienter med artrose

Vi har også fysioterapeut som jobber uten kommunal avtale. Her er det kort ventetid.

 

Våre terapeuter

Astrid Aalvik

 • Psykomotorisk fysioterapeut med refusjonsrett
 • Har lang erfaring med psykomotorisk behandling
 • Videreutdanning og kompetanse innen sjokk og traumebehandling

Elias Kritikos

 • Psykomotorisk fysioterapeut med refusjonsrett
 • Sertifisert fysio-Pilates instruktør
 • Sensorimotorisk terapeut

Trine Hysing-Dahl

 • Fysioterapeut med refusjonsrett
 • Spesialfysioterapeut innen ortopediske problemer
 • Sertifisert AktivA instruktør
 • Har forskningspermisjon frem til september 2023

Ingvill Fjell Naterstad

 • Manuell terapeut med refusjonsrett, vikar for Trine Hyssing-Dahl
 • Sertifisert aktivA instruktør
 • Kompetanse innen ortopediske problemer

Rita Birkeland

 • Allmennfysioterapeut med refusjonsrett
 • Mangeårig erfaring innen fysikalsk behandling og opptrening

Anne Line Johannesen

 • Almennfysioterapeut med refusjonsrett
 • Sertifisert AktivA instruktør
 • Mangeårig erfaring innen fysikalsk behandling,opptrening og bevisstgjøring

Børge Dingsør-Totland

 • Fysioterapeut med refusjonsrett
 • Over 20 års erfaring med rehabilitering innen nevrologi
 • Opptrening etter hjerneslag, etter hode- eller ryggmargsskader, ved Multippel Sklerose og muskelatrofier. Benytter blant annet Bobath tilnærming i behandlingen
 • Sertifisert LSVT Big instruktør. LSVT Big er en terapeutisk tilnærming til Parkinsons Sykdom som har vist svært gode resultater
 • Besøk LSVT Global på www.lsvtglobal.com

Siv Therese Jakobsen

 • Fysioterapeut med refusjonsrett
 • Kompetanse i kvinnehelse; bekkenleddsmerter og dysfunksjon i bekkenbunn
 • Sertifisert fysio-pilates instruktør

Mona Kaland

 • Manuellterapeut med refusjonrett

Henrikke Lahn-Johannesen

 • Fysioterapeut uten refusjonsrett
 • Gruppetrening og oppfølging av diverse muskel og skjelettplager, nevrologiske tilstander
 • Treningsbasert og manuell behandling
 • Trening, kosthold og bevegelsesglede
 • Online Booking