Fysioterapi

Fysioterapi forebygger og behandler nedsatt funksjon og smertetilstander.
Hos oss får du et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

Vi samarbeider med fastlegene, sykehusene og kommuale helsetjenester for øvrig. Våre terapeuter med offentlig driftsavtale er en del av den kommunale helsetjenesten, og er del av frikortordningen.
Tilbudet gis etter Bergen Kommune sin prioriteringsnøkkel for fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling hos oss.

Instituttet har også en fysioterapeut uten offentlig driftsavtale med viderutdanning i kognintiv terapi og bred erfaring innen ortopedisk fysioterapi og behandling av idrettsskader, pasienter med langvarige smertetilstander og AktivA med undervisning og behandling av artrose. Hos Norman Zachariassen er det kort ventetid og du får raskt hjelp. Online Booking