Kvinnehelse

Vi har fysioterapeut med kompetanse innen undersøkelse og behandling av ulike plager som kan oppstå i forbindelse med svangerskap, og andre plager som kvinner kan oppleve i løpet av livet som osteoporose og plager i forbindelse med overgangsalder.

-    Bekkenrelaterte plager(bekkenløsning) er det mange som opplever i og etter svangerskap. Vi kan hjelpe deg med riktig tiltak for å bedre eller forebygge slike plager.
Vi kan veilede til riktig trening og øvelser.  
-    Oppfølging i barseltid, der man kan få undersøkelse av delte magemuskler, bekkenbunn, og få tilpassede øvelser.
-    Dysfunksjon i bekkenbunn; inkontinens og smerter i bekkenbunn. Vår fysioterapeut har samar-beid med Helse Vest behandlingshjelpemidler og veileder i bruk av elekrostimuli for behadling av ulike bekkenbunnsplager. Samarbeider med gynekologer og andre fysioterapeuter med spesialist-kompetanse innen bekkenbunnsplager.

Relaterte linker:
lkb.no/var-organisasjon/om-lkb
bekkenbunnen.no